Všeobecné obchodní podmínky

Písemně potvrzenou rezervaci pro individuální hosty je možno zrušit bez storno-poplatku 24 hod před dnem příjezdu do 17 hodin. Při nedojezdu nebo opožděném stornu může být účtován stornopoplatek objednateli ve výši 100% za první noc rezervace.

Pro skupinové rezervace platí podmínky dle níže uvedené tabulky. Pro cestovní kanceláře platí stornopodmínky pro skupinové rezervace.

Stornopodmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytovacích služeb ze strany objednavatele.

Individuelní host

  • písemně potvrzenou rezervaci je možno zrušit bez stornopoplatku 24 hod před dnem příjezdu do 17 hod
  • Při nedojezdu  je účtován storno-poplatek ve výši 100% za první noc.

V případě nedojezdu klientů či storna z důvodů neodvratitelných událostí nebo jiné pochopitelné záležitosti (tzv. vyšší moci) se stornopoplatek po ohlášení a dohodě neúčtuje.

Za písemnou objednávku se považuje taková, která splňuje všechny náležitosti a je odeslána buď poštou, faxem, e-mailem nebo prostřednictvím webového rezervačního formuláře.

Náležitosti písemné objednávky: přesná adresa a jméno objednavatele, datum vystavení, číslo objednávky, IČO, DIČ, bankovní spojení.

Hotel si vyhrazuje právo vystavit před příjezdem zálohovou fakturu, splatnou před počátkem akce. Telefonická rezervace je držena do 17:00 v den nástupu, neohlásí-li host nejpozději v den nástupu pozdější příjezd a nepotvrdí-li svoji rezervaci, je pokoj nabídnut další osobě bez náhrady pro původního hosta. Doporučujeme všem hostům písemné rezervace, aby se předešlo problémům s vyčerpanou kapacitou.

Skupinová rezervace

Hotel je oprávněn účtovat storno poplatky u skupin nad 10 osob v níže uvedených případech:

30-23 dní před příjezdem

10% první noci

22-14 dní před příjezdem

30% první noci

13-08 dní před příjezdem

40% první noci

07-02 dny před příjezdem

50% pobytu

1 den před příjezdem, nebo nedojezd

100% pobytu

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou smluvní a lze je ve zvláštních případech upravit další smlouvou.

 


 

Zavřít podmínky