Všeobecné obchodní podmínky

Písemně potvrzenou rezervaci pro individuální hosty je možno zrušit bez storno-poplatku v den příjezdu do 15 hodin. Při nedojezdu může být účtován stornopoplatek objednateli ve výši 70% za 1. noc.

Pro skupinové rezervace platí podmínky dle níže uvedené tabulky. Pro cestovní kanceláře platí stornopodmínky pro skupinové rezervace.

Stornopodmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytovacích služeb ze strany objednavatele.

Individuelní host

  • písemně potvrzenou rezervaci je možno zrušit bez stornopoplatku v den příjezdu do 15 hod
  • Při nedojezdu  je účtován storno-poplatek ve výši 70%.

V případě nedojezdu klientů či storna z důvodů neodvratitelných událostí nebo jiné pochopitelné záležitosti (tzv. vyšší moci) se stornopoplatek po ohlášení a dohodě neúčtuje.

Za písemnou objednávku se považuje taková, která splňuje všechny náležitosti a je odeslána buď poštou, faxem, e-mailem nebo prostřednictvím webového rezervačního formuláře.

Náležitosti písemné objednávky: přesná adresa a jméno objednavatele, datum vystavení, číslo objednávky, IČO, DIČ, bankovní spojení.

Hotel si vyhrazuje právo vystavit před příjezdem zálohovou fakturu, splatnou před počátkem akce. Telefonická rezervace je držena do 17:00 v den nástupu, neohlásí-li host nejpozději v den nástupu pozdější příjezd a nepotvrdí-li svoji rezervaci, jek pokoj nabídnut další osobě bez náhrady pro původního hosta. Doporučujeme všem hostům písemné rezervace, aby se předešlo problémům s vyčerpanou kapacitou.

Skupinová rezervace

Hotel je oprávněn účtovat storno poplatky u skupin nad 10 osob v níže uvedených případech:

30-23 dní před příjezdem

10% první noci

22-14 dní před příjezdem

30% první noci

13-08 dní před příjezdem

40% první noci

07-02 dny před příjezdem

50% pobytu

Nedojezd

70% pobytu

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou smluvní a lze je ve zvláštních případech upravit další smlouvou.

 


 

Zavřít podmínky