BD PlastBD Plast – Výroba bazénů a septiků

Myslivecká 288

335 01, Nepomuk

Mobil:

(+420) 606 545 345, (+420) 737 988 523

Kontaktní osoby: p. Bouda

identifikačními údaje firmy

 

 Mapa
GPS: 49°29'56.585"N, 13°36'15.269"E

Provozní doba:

Po–Pá

 7.30

16.00

  

 


Výroba a montáž bazénů

 zapuštěné bazény od 21.800,- Kč 
 velký výběr rozměrů 
 prodej bazénového příslušenství a dopňků za velmi nízké ceny 

Výroba a montáž septiků
 

Stavební připravenost pro montáž bazénu

Jáma pro bazén musí být zhruba o 10 – 15 cm delší a širší než jsou rozměry bazénu. Pro bazén je nutno vybetonovat základovou desku o síle 10 – 15 cm na každé straně o 10 cm větší, než jsou rozměry bazénu. Povrch desky je nutné urovnat v toleranci +1 až –1 cm na celkovou délku podkladu. V případě nutnosti beton armovat ocelovou sítí. Hloubka vyhloubení se řídí výškou bazénu nebo hloubkou zapuštění do terénu. Nutné je k předpokládané hloubce přičíst sílu podkladního betonu. Síla betonu závisí na konkrétní situaci na pozemku a měl by ji stanovit odborník, protože za případné poškození bazénu vlivem deformace betonové podložky betonové podložky neodpovídáme. Pro pískovou filtraci se zhotoví izolovaná nádrž zděná, betonová nebo plastová o vnitřních rozměrech podle velikosti filtrace v nutné blízkosti skimmeru. Případné další úpravy budou upřesněny při objednávce dle přání zákazníka. 

 

0 - základová deska
1 - tepelná izolace
2 - rozpory
3 - opěrná zeď
4 - zásyp
5 - drát
6 - věnec
7 - zahrnutí zeminou

 

Konečné stavební úpravy

Pro zlepšení teplotní pohody doporučujeme provést obložení stěn dna tepelnou izolací (př. Polystyren).
Rozepření bazénu na uvedenou míru a napuštění bazénu cca 40 cm (provádí se prknem nebo fošnou, která se
položí na horní límec bazénu a připevněné zarážky jsou opřené uvnitř bazénu na uvedenou míru.

Na rovných stranách zajistit cihlovou opěrnou zdí a zasypat maltovinou mezi zdí a bazénem. U větších bazénů je nutné opěrnou zeď postavit z tvárnic. Zákazník byl seznámen při sepisování objednávky s tím, že je plast mezi stojkami důvodem svařování mírně promáčklý. Toto se dá urovnat mírným udusáním zásypu. Pokud je u bazénu plastové schodiště, je nutné nášlapy podezdít po celé ploše a přizdít vnější rohy schodiště. Ve svrchní části výztuh bazénu prostrčit drát a udělat betonový věnec 20 x 20 cm. Po dokonalém oschnutí opěrných zdí se bazén napustí vodou do poloviny skimmeru, tj. cca 20 cm od vrchu. Toto je důležité kvůli tlakům při zasypání. Rozvodové potrubí od filtrační jednotky k bazénu je nutné před obsypáním bazénu podezdít. 

Napuštěný bazén se obsype okolo prosetou zeminou. U bazénů vyhotovených ve vnitřních prostorách se namísto zeminy použije cihelná obezdívka. Při zadání přípravných a stavebních prací stavební firmě je nutné, aby zákazník předal tuto stavební připravenost firmě provádějící tyto práce.

 

 

  
nahoruna začátek<< krok zpět

© Info-SERVIS, 1999-2017. All Rights Reserved.